Centrumkyrkan i Farsta

Centrumkyrkan Farsta byggdes 1961 och ligger i direkt anslutning till Farsta centrum, mycket nära tunnelbanan. Det är en samarbetskyrka mellan Centrumkyrkans församling, ansluten till trossamfundet Equmeniakyrkan, och Svenska Kyrkan i Farsta. På torsdagar anordnas lunchmusik i Centrumkyrkan, med musik av varierad karaktär och genre. Från 11:30 serveras sopplunch och 12:30 startar ett musikprogram på cirka en halvtimme. I samband med Stockholm Jazz Festival bjuds på jazzlunch med Sweet Jazz Trio.