Kronprinsesse Märthas kirke, Sjømannskirken i Stockholm

www.sjomannskirken.no/stockholm

Kyrkan fungerar som kulturell mötesplats för norrmän och andra. Konserter, ordinarie gudstjänster och många olika events. Och nu också jazzkonsert i regi av Stockholm Jazzfestival!