Reimersholme Hotel

Reimersholme Hotel är Stockholms nya mötesplats för artister på turné. Under Stockholms Jazzfestival presenteras ett program noga utvalt med hög konstnärlig kvalité.