Press

Stockholm Jazz Festival 2021

Festivalen är den tionde upplagan sedan Stockholm Jazz Festival flyttade inomhus och förlades till hösten (2012). Stockholm Jazz Festival drivs av Jazzklubb Fasching men är också en “paraplyfestival” där stora delar av det fria arrangerande musiklivet i Stockholm deltar, liksom Kulturhuset Stadsteatern och Konserthuset. Festivalen har stöd från Kulturrådet, Stockholm Stad, och Region Stockholm.

Ackrediteringar och pressfrågor?
E-posta till sara.asplund@fasching.se. Ange vilken/vilka konserter du vill bevaka och i vilket syfte. Glöm inte att ange kontaktuppgifter så att vi når dig. Pga restriktioner från Folkhälsomyndigheten är antalet biljetter till varje konsert ytterst begränsade. Därför kan vi tyvärr inte godkänna ackrediteringar förrän tidigast två dagar före konsert.

Fotografering?
På de allra flesta scener är det förbjudet att fotografera med blixt och med ”professionell utrustning”, på vissa är det även otillåtet att fotografera med mobilkamera. Var uppmärksam på förbudsskyltar! Är du pressfotograf behöver du en fotoackreditering – kontakta oss på sara.asplund@fasching.se så ordnar vi detta.

Pressmeddelanden från Stockholm Jazz Festival