Arrangörer se hit!

Vill du vara en del av Sveriges största jazzfestival? Läs mer om hur du anmäler dig här!

Stockholm Jazz Festival är en paraplyorganisation där alla Storstockholms jazzarrangörer är välkomna att medverka. Festivalen äger rum 13-22 oktober men du som vill delta ombeds anmäla din medverkan redan under våren. Börja med att anmäla dig här: https://forms.gle/yVfjeg7oenEBQkTu8 så skickar vi dig mer info så snart vi kan.

Frågor? Skicka ett mejl till festival@stockholmjazz.se

Deadlines:

Släpp 1: (passerat)
Släpp 2: (passerat)
Släpp 3: 29/8 – Materialdeadline 18/7

Stockholm Jazz Festival erbjuder alla medarrangörer 

 • exponering på Stockholm Jazz Festivals hemsida
 • marknadsföring i programblad som trycks och distribueras i 35000 ex
 • synlighet i festivalens nyhetsbrev (15 000 mottagare)
 • festivalens PR-team maximerar programmets exponering i media
 • synlighet i festivalens sociala medier
 • grafik till sociala medier och egna affischer tillhandahålls av festivalen till just era konserter

Detta ska alla samarbetsscener uppfylla 

 • det ska tydligt framgå att evenemanget är en del av Stockholm Jazz Festival
 • festivalens grafik och logotyp ska finnas med på alla hemsidor/event/trycksaker
 • länk till Stockholm Jazz Festival ska finnas på alla hemsidor/event/trycksaker
 • festivalens programtidning och affischer ska finnas på plats från och med programsläpp fram till festivalen slutar
 • inga programpunkter offentliggörs före Stockholm Jazz Festivals programsläpp
 • alla lämnar ett par platser på gästlistan till eventuellt besök från press/media

Observera!

Vi förutsätter att alla scener tar hand om musikerna ett professionellt sätt och vi rekommenderar gager som minst motsvarar musikerförbundets minimitariff. Läs mer musikerförbundets hemsida.

Alla arrangörer bär sina egna kostnader gällande gager och får även alla intäkter från egen biljettförsäljning. Stockholm Jazz Festival kan inte ta kostnader för resor, gager etc kopplat till medarrangörers bokningar.

Stockholm Jazz Festival arbetar för ett balanserat och brett program vad gäller jämställdhet och mångfald. Våra samarbetsscener ska självklart vilja vara en del av denna vision

Festivalledningen förbehåller sig rätten att avböja arrangemang som

 • inte ligger inom ramen för Stockholm Jazz Festivals konstnärliga vision
 • som inte håller publiceringen av konserter till festivalens tre släppdatum
 • som inte följer punkterna ovan som alla samarbetsscener skall uppfylla