Arrangörer se hit!

Vill du vara en del av Sveriges största jazzfestival? Läs mer om hur du anmäler dig här!

Stockholm Jazz Festival är en paraplyorganisation där alla Storstockholms jazzarrangörer är välkomna att medverka. Festivalen äger rum 11-20 oktober 2024 men du som vill delta ombeds anmäla din medverkan redan under våren.

Frågor? Skicka ett mejl till festival@stockholmjazz.se

Anmäl din medverkan här: https://forms.gle/Xy7K5pDABFHXFcN77

Deadlines:

Släpp 1: 26/3 – Materialdeadline 12/3 – passerad
Släpp 2: 28/5 – Materialdeadline 14/5 – passerad
Släpp 3: 27/8 – Materialdeadline 18/7

Stockholm Jazz Festival erbjuder alla medarrangörer 

 • exponering på Stockholm Jazz Festivals hemsida
 • marknadsföring i programblad som trycks och distribueras i 35000 ex
 • synlighet i festivalens nyhetsbrev (15 000 mottagare)
 • festivalens PR-team maximerar programmets exponering i media
 • synlighet i festivalens sociala medier
 • grafik till sociala medier och egna affischer tillhandahålls av festivalen till just era konserter

Detta ska alla samarbetsscener uppfylla 

 • det ska tydligt framgå att evenemanget är en del av Stockholm Jazz Festival
 • festivalens grafik och logotyp ska finnas med på alla hemsidor/event/trycksaker
 • länk till Stockholm Jazz Festival ska finnas på alla hemsidor/event/trycksaker
 • festivalens programtidning och affischer ska finnas på plats för distribution till publik från och med programsläpp fram till festivalen slutar
 • inga programpunkter offentliggörs före Stockholm Jazz Festivals programsläpp
 • alla lämnar ett par platser på gästlistan till eventuellt besök från press/media
 • rapportera publiksiffror direkt efter avslutat evenemang

Observera!

Alla arrangörer bär sina egna kostnader gällande gager och får även alla intäkter från egen biljettförsäljning. Stockholm Jazz Festival kan inte ta kostnader för resor, gager etc kopplat till medarrangörers bokningar.

Vi förutsätter att alla scener tar hand om musikerna ett professionellt sätt och vi rekommenderar gager som minst motsvarar musikerförbundets minimitariff. Läs mer musikerförbundets hemsida.

Notera även att det är upp till varje scen att själv rapportera till STIM den musik som framförts på deras scen. Läs mer om hur du rapporterar på stim.se

Stockholm Jazz Festival arbetar för ett balanserat och brett program vad gäller jämställdhet och mångfald. Våra samarbetsscener ska självklart vilja vara en del av denna vision

Festivalledningen förbehåller sig rätten att avböja arrangemang som

 • inte ligger inom ramen för Stockholm Jazz Festivals konstnärliga vision
 • som inte håller publiceringen av konserter till festivalens tre släppdatum
 • som inte följer punkterna ovan som alla samarbetsscener skall uppfylla