Om festivalen

Stockholm Jazz Festival drivs sedan 2009 av Stockholm International Jazz & Blues Festival AB. Bolaget uppdrar genom ett samarbetsavtal till Fasching att svara för genomförandet av festivalen. Festivalen fungerar som en paraplyorganisation för ett 50-tal deltagande jazzklubbar i och runt Stockholm.

Här hittar du alla våra samarbetspartners och sponsorer som gör årets upplaga av Stockholm Jazz Festival möjlig!

Stockholm Jazz Festival arrangeras av: