Timmermansgården

https://www.timmermansgarden.se/

Timmermansgården är en kulturell och social mötesplats för människor i alla åldrar, ett lokalt kulturhus centralt beläget i en liten park på Södermalm. Vi anordnar konserter, utställningar, dans och litterära program av olika slag.