Italienska Kulturinstitutet i Stockholm

iicstoccolma.esteri.it

Italienska Kulturinstitutet är italienska regeringens officiella myndighet för främjandet av italiensk kultur i Sverige