Berwaldhallen

Berwaldhallen är Sveriges Radios största studio, en utmärkt konsertsal och ofta platsen för stora TV- och radioinspelningar. Hallen rymmer 1300 konsertbesökare och har intilliggande spatiösa foajéer Två av Sveriges främsta ensembler, Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören, har sin hemvist i Berwaldhallen.