Kapellet

https://kapellet.se/

Kapellet är ett andrum för musikalisk kreativitet. Lolaken var tidigare begravningskapell / avskedsrum för Sabbatsbergs sjukhus. Kapellet drivs av Johan E. Andersson och används numer bl.a. för repetitioner, konserter, skiv- och filminspelningar och instrumentbygge m.m. Kapellet har publikplats för ca. 45 sittande personer och är en otroligt intim konsertlokal där avståndet mellan artist och publik är minimalt.

En mängd musiker har under de ca. 10 år som Johan har drivit Kapellet passerat på Kapellet för repetitioner, konserter och inspelningar, t.ex. Amanda Ginsburg, Lina Nyberg, Svante Henrysson, Mattias Ståhl, Martin Hederos, Daniel Karlsson, Elsa Bergman, Torbjörn Zetterberg, Peter Danemo, Sofia Jernberg, David Stackenäs, Nils Berg, Mattias Torell, Jon Fält, Josef Kallerdahl, Stockholms Saxofonkvartett, KammarensembleN m.fl.