Skärholmens kyrka

Musiken är en stor och viktig del av verksamheten i Svenska kyrkan. Där orden inte räcker till kan musiken nå oss med glädje, tröst, stillhet och uppmuntran.
Vi har ett varierat musikliv i Skärholmens församling. Förutom musik vid gudstjänster och förrättningar, erbjuder vi olika kvällskonserter med allt ifrån jazz, gospel till klassisk musik. Vi har sommarmusik, lunchkonserter och inte minst körverksamhet. ”Jazz i Skärholmens kyrka” har vi haft en gång per termin i många år. Konserten är populär och fyller alltid kyrkan med konsertbesökare!