Träffpunkt Fyren

https://www.osteraker.se/specialsidor/kommunalaverksamheter/aldre/traffpunkterna/traffpunkter/traffpunktfyren.4.367d658917909e8fc2b3694.html