Vällingby Suburban

I arkitektoniskt intressanta miljöer och byggnader anordnar jazzmusikern och kompositören konserter i Stockholmsförorten Vällingby. (30 min med t-bana från T-centralen). Schönning var initiativtagare till den numera legendariska Understanfestivalen i en tågtunnel under Södersjukhuset i Stockholm (festivalen återuppstod senare i en pizzeria och i en motorcykelverkstad) och har också varit med och anordnat konserter på och kring Järvafältet i Stockholm tillsammans med saxofonisten och kompositören Örjan Hultén. Var just denna konsert håller hus får du veta först i det bekräftelsemail du får när du bokat din biljett!