Folkkulturcentrum

Folkkulturcentrum är en mötesplats för konst, musik och teater
och härbärgerar bl.a. Jazzklubb Hjorthagen.
www.folkkulturcentrum.se