Finlandsinstitutet

Finlandsinstitutet i Stockholm har ett stort utbud av programaktiviteter, vi har konserter, seminarier, författarträffar, utställningar, teater och språkkurser. Finlandsinstitutets syfte är att främja finländsk kultur i Sverige och i de centralt belägna lokalerna på Snickarbacken presenteras såväl unga som etablerade finländska och sverigefinska artister. Vi har även ett bibliotek och galleri i vårt hus.