True Contrafacts

Nystartad grupp som spinner vidare på traditionen att komponera nya melodier på ackordföljder från klassiska jazzstandards.

Initiativtagare är flügelhornisten Anders Ellman men han betraktar sig inte som bandledare utan som sammankallande. Alla musikerna bidrar i den kreativa processen och påverkar musikens gestaltning. Förutom de egna kreationerna finns några jazzklassiker med på repertoaren, inte minst ett par vackra ballader av trumpetgeniet Kenny Wheeler. Likaledes geniale Clark Terry har också fått låna ut ett och annat alster. TCF har sina rötter i 1950- och 60-talens hardbop men gruppen utgår från de mer romantiska tonfallen av epoken snarare än hetsiga up-tempon.

Lineup:
Anders Ellman – flygelhorn
Leo Lindberg – piano
Niklas Wennström – kontrabas
Mats Jadin – trummor