Terés Löf

MONOPIANO presenterar i samarbete med Fylkingen, FRIM och Stockholm Jazz, ett vitt spektra av klaviatur-relaterad musik: totalt 15 akter under fyra dagar och kvällar, med artister från bl.a. Sverige, Norge, Schweiz, Japan, Storbritannien, Tyskland och Grekland!

Terés Löf är född i Stockholm 1976 och har haft musiken och pianot som självklara delar av sitt liv sedan femårsåldern då hon för första gången upplevde en stark känslomässig kontakt till den klassiska musiken, framför allt Beethoven, Chopin och Brahms. Studier vid Musikhögskolan avslutades 2001 och Terés började konsertera som solist med Sveriges symfoniorkestrar och som kammarmusiker, där repertoaren för cello och piano står henne allra närmast. Löf menar att: ”fenomenet ’Närvaro’ är det mest betydelsefulla i livet och i

Denna konsertkväll spelar Terese Löf, Eliza McCarthy och Alexander
Hawkins. Samtliga dessa tre konserter ingår i biljettpriset. Det kommer
vara en kort paus (20-30 min) mellan akterna.musicerandet” och denna hållning kommer vi att få uppleva i ljudande form under kvällens solokonsert.

Lineup:
Terés Löf - piano