Saxofonkvartetten STRZALEK/BENNET/GAMMELGAARD/WESTLIN

Hösten 2022 tog altsaxofonisten Julia Strzalek initiativet till denna saxofonkvartett bestående av fyra saxofonister som rör sig kring jazz, fri improvisation och nutida konstmusik.

Hösten 2022 tog altsaxofonisten Julia Strzalek initiativet till denna saxofonkvartett bestående av fyra saxofonister som rör sig kring jazz, fri improvisation och nutida konstmusik. Efter en bejublad premiärkonsert på Blinda Tigern i Stockholm bestämde de sig för att fortsätta samarbetet och gör nu en rad uppföljande konserter under 2023.
Med både musikalisk och personlig spännvidd rör sig saxofonkvartetten i både genomkomponerat och helt improviserat material. Kvartettformatet både hedras och utmanas, och det görs både solo-, duo- och trioutflykter inom kvartettens ramar. Gruppen spelar primärt egenskrivet material men har även gett sig i kast med saxofonisten och kompositören John Tchicais vackra och intrikata musik.

Lineup:
Julia Strzalek - altsaxofon,
David Bennet - altsaxofon,
Johannes Gammelgaard - tenorsaxofon,
Pelle Westlin - tenorsaxofon