Datum
På scen
20:00
Pris
100 / 80 kr
Övrigt

Denna konsertkväll spelar Margaux Oswald, Filippos Raskovic och Matti
Bye, samt en för närvarande hemlig akt som kommer att annonseras närmare inpå konsertdagen!

Margaux Oswald

MONOPIANO presenterar i samarbete med Fylkingen, FRIM och Stockholm
Jazz, ett vitt spektra av klaviatur-relaterad musik: totalt 15 akter
under fyra dagar och kvällar, med artister från bl.a. Sverige, Norge,
Schweiz, Japan, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Grekland!

Margaux Oswald är en pianist med fransk-filippinskt ursprung, född i Geneve och numera baserad i Köpenhamn. Hon har spelat piano sedan 5 års ålder och är numera dedikerad till den fria improvisationen. Till Oswalds samarbetspartners hör bl.a. Sture Ericson och Kasper Tranberg. Ikväll får vi, i soloformatet, ta del av hennes dynamiska och vitala spel. Jan Hocek från Jazzport har skrivit följande om Oswald: “She literally fused with the instrument, forming a single living organism full of emotions with the piano. The variably thickening minimalist areas alternated with meditative dives and free jazz storms. Shards of melodies stroked and injured, tones in lower positions rumbled and gurgled, high ones then cut steel into the ears. Impressions of liberated, crystal-clear tones plunged into the dense lower drone, then dissected, disturbed, and then the wild-minded ones crushed with relentlessly tense expression…” (Jan Hocek, Jazzport.cz) Denna konsertkväll spelar Margaux Oswald, Filippos Raskovic och Matti Bye, samt en för närvarande hemlig akt som kommer att annonseras närmare inpå konsertdagen!