Lukas Rickli plays Jakob Ullmann

MONOPIANO presenterar i samarbete med Fylkingen, FRIM och Stockholm Jazz, ett vitt spektra av klaviatur-relaterad musik: totalt 14 akter under fyra dagar och kvällar, med artister från bl.a. Sverige, Norge, Schweiz, Japan, Storbritannien, Tyskland och Grekland!

Lukas Rickli är en klaviaturspelare med utbildning vid Basels universitet, där han hade Jean-Jacques Dünki som huvudlärare i piano, Balz Trümpy och Jakob Ullmann i komposition samt Alfred Zimmerlin och Fred Frith i fri improvisation. Rickli kommer under kvällen att – tillsammans med tre assistenter (!) – framföra den banbrytande kompositören Ullmanns enastående verk ”Solo V Für Klavier”, ett stycke baserat på grafiskt partitur, om vilket Soundohm skriver: ”It’s only when identifiable chords and strings occasionally loom forward that we can just about make out the fixed physicalities in the room, but in the process we’ve already attuned to Ullmann’s laws of sonic democracy (if you’re doing it properly, the piece should play at just above the volume of environmental sound – hence it works best at night), which makes any instrumental gesture, no matter how slight, appear magnified, animating a microcosmos of sound at the molecular level. The results highlight the effective warzones of sonic bombardment and ’pollution’ we’re all subject to everyday, and most intently offer the invaluable space for retreat we’re all clearly, increasingly in need of.”

Denna konsertkväll spelar Lukas Rickli, Cecilia Persson och Christian
Wallumrød. Samtliga dessa tre konserter ingår i biljettpriset. Det
kommer att vara en kort paus (20-30 min) mellan akterna.

Lineup:
Lukas Rickli - piano