Kvinna vid tangenterna

Pianot är ett vanligt instrument för kvinnor, också inom jazzmusiken.

I Svenskt visarkivs samlingar finns flera spännande intervjuer med kvinnliga pianister som verkat under olika perioder i den svenska jazzhistorien. Viveka Hellström, forskningsarkivarie, föreläser och ger klingande exempel. Eva Engdahl, Monica Dominique och Susanna Lindeborg är några av alla de artister som presenteras.

Lineup:
Viveka Hellström - föredragshållare