Inte alla män

"Inte alla män" och gäster bjuder på lust, utveckling och instinkt.

”Inte alla män” har nått fram till en punkt där de försonats med insikterna kring vilka de var ämnade att bli. Från denna punkt är genuin utveckling en möjlighet, och trion har under några år, drivna av lust och alltmer välkalibrerade instinkter, i smyg idkat samspel. Nu är det hög tid för dem att möta den hårda verkligheten, det vill säga publiken. Kvällen till ära bjuds det också på några verkligt förnämliga gäster som kommer att syresätta det utmanande förloppet.
Välkomna till Teaterstudio Lederman den 21/10 kl. 19.00!

Lineup:
Peter Danemo – trummor
Christian Spering – bas
Joakim Milder – saxofoner