Gullin för sångare – texter till svenska jazzklassiker

Svenska ord till klassiska jazztoner - att sjunga musik av Lars Gullin

Nannie Porres blev 1976 den första som tolkade ett stycke av Lars Gullin på skiva. Viveka Hellström, forskningsarkivarie på Svenskt visarkivs jazzsamlingar, reflekterar över några av de sångtexter och de vokala tolkningar som Gullins musik gett upphov till. Speglar orden hans musik? Kan Gullins jazzklassiker bli en del av en svensk sångskatt?

Lineup:
Viveka Hellström - föreläsare