South Station Stompers

Så gott som varje söndag spelar detta välkända band på Lilla Wien. Musikerna förekommer också i
andra band och andra musiker gästar ofta.

www.klassiskjazz.se