Nyman / Levin

Improvisationer mellan helt fritt och med enkla ramar – inspirerat av kompositionstekniker använda av bl a Pärt och Riley.

Lineup:
Hans Nyman - akustisk gitarr/cittra
Stefan Levin - akustisk gitarr/cittra