C.A.O.S. – Hip Colour

En färgbomb av egendomlig jazzharmonik och känslouttryck. ”Wooooooaahhh………”, kommenterade bassisten Matt Pennman efter att ha lyssnat på Hip Colour’s ”For Aaron”.